Inhoudsopgave Electron april 2017

Rond de 28e van de maand verschijnt de Electron weer op de deurmat van de VERON leden. Deze maand heeft de redactie weer diverse onderwerpen samengesteld.

Technische notities van PA3FWM
Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM begint en eindigt deze aflevering met SDR-techniek, met tussendoor een uitstapje naar de enkelzijbandtechniek en naar Franse langegolfzenders.

Inschakelvertraging
Het zomaar inschakelen van een flinke transformator wil nog weleens storingen in andere apparatuur of zelfs een gesprongen zekering veroorzaken. Frans van Loon PA3CAZ beschrijft een eenvoudige oplossing.

Hoogspanningsmasten als ontvangantenne
Wilt u ook een vertical van vele tientallen meters hoogte? Een artikel van Ben Puylaert.

PTC-kristaloven
Heb jij ook weleens een apparaat waarbij de frequentie door de temperatuur net wat te veel verloopt? Olof Bosma PA0ZOZ laat zien hoe je dit voor een euro en een paar mm3 oplost.

En verder in Electron april 2017 …

 • CQ World Scouts Contest 8 en 9 april 2017
 • Laat je registreren in het Lezingenbank-overzicht
 • Voorstellen VERON VerenigingsRaad 2017
 • Rectificatie artikel ‘Het meetstopcontact’
 • VERON-website over morsecode
 • VERON PinksterKamp 2017
 • Morse programmeren met kinderen

Lid worden van VERON kost € 49,- per jaar. Voor dat geld ontvang je onder andere maandelijks de Electron, kun je gebruik maken van de gratis QSL-service voor leden, afdelingsavonden bezoeken en geniet je als zendamateur van vertegenwoordiging bij de IARU en Agentschap Telecom.

Daarnaast kunnen leden met korting spullen bestellen bij het Service Bureau en met korting naar de Dag voor de Radio Amateur. Ook organiseert de VERON diverse evenementen zoals de jaarlijkse HF-dag en de VHF-dag die gratis toegankelijk is voor leden. Meer informatie is te vinden op de website veron.nl.

Algemene Ledenvergadering van de VRZA

De VRZA houdt op zaterdag 8 april a.s. haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze is voor ieder lid is van de vereniging toegankelijk. Dus geen indirecte vertegenwoordiging via een afgevaardigde van een afdeling. Ieder lid mag, mits aanwezig, zelf stemmen.

De ALV zal centraal in Nederland plaatsvinden bij Hotel De Witte Bergen langs snelweg A1 in Hilversum en begint om 11.00 uur. De agenda en voorlopige notulen zijn gepubliceerd in de CQ-PA van maart die  gisteren naar de leden verzonden is.

Het middagprogramma telt enkele presentaties. Onder andere over PI2NOS, HAMECC2018 en het VRZA-ledenonderzoek m.b.t. draagvlak uitbreiding N-licentie.

Nieuwe bestuurders gezocht
De VRZA heeft ruimte voor twee extra bestuursleden. Zij zullen de bestaande 5 bestuurders ondersteunen met het draaiende houden van de vereniging. Aanmelden als kandidaat bestuurder kan tot 2 weken voor de ALV (25 maart a.s.) door een e-mail te sturen naar: pa1fw@vrza.nl.

De VERON over ‘Novice herijking’

Naar aanleiding van de publicatie eerder deze week, waarin de VRZA aangeeft hoe zij met de ‘Novice herijking’ om gaat zijn de nodige reacties binnen gekomen. De VRZA kiest er voor om een werkgroep samen te stellen die (voornamelijk) uit Novice amateurs bestaat om tot een tweetal pakketten te komen. Een pakket samengesteld door leden, dat zou moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak onder de belanghebbenden.

Op de website van de VERON komt het woord herijken niet voor in de nieuwsberichten. Een zoekopdracht laat zien dat het woord uitsluitend in een extern verslag van met Amateur Overleg te vinden is. De redactie heeft VERON-voorzitter Remy Denker gevraagd hoe de grootste landelijke vereniging om gaat met het dossier ‘Novice herijking’. Na twee dagen merken we dat het bericht meermaals gelezen en doorgestuurd is (Hamnieuws kan e-mails traceren door de afbeelding in de handtekening, RtH) en vragen we opnieuw aan de VERON-voorzitter wat de status is, of dat er mogelijk geen pasklaar antwoord is en we dat moeten publiceren.

Vandaag ontvangen we een e-mail. De voorzitter laat na ruim 3 dagen, weten ‘niet van deze vorm van communiceren gediend te zijn’ en (de manier van) Hamnieuws ‘een lage vorm van journalistiek te vinden’. Half geeft hij antwoord op de vraag wat VERON doet. “Binnenkort verschijnt er een reactie van AT over dit onderwerp.” VERON-leden moeten dus nog in het ongewisse blijven. We hebben de VERON-voorzitter aangegeven dat leden weinig met dit antwoord kunnen, dat in zijn geheel op de VERON-website ontbreekt. De voorzitter is echter duidelijk: “Over de reactie van de VERON in deze zaak ga ik nu niet in discussie.”

Inhoudsopgave QST april 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het april nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Build 30-meter WSPR transmitter.
 • Try a simple omnidirectional antenna for 6 meters.
 • Follow a DXpedition to Antipodes Island.
 • Read the incredible story of a disabled amateur and his tower project.

De digitale versie bevat daarnaast:

 • See Pascal Villeneuve, VA2PV’s, video review of the Kenwood TH-D74A analog and D-Star VHF/UHF transceiver
 • Watch the video from Mike Naruta, AA8K, as he performs a precision frequency measurement with a Software Defined Radio.

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).

59 geslaagden bij examens Nieuwegein

Stichting Radio Examens (SRE) hield op 1 maart jl. een examensessie in Nieuwegein. Er werden 35 Full-examens afgenomen. Hiervan zijn 12 kandidaten (34,3%) is geslaagd. Daarna startte een Novice examen. Deze telde 59 deelnemers. Van hen zijn er 47 geslaagd (79,7%).

Bovengenoemde cijfers zijn onder voorbehoud tot Agentschap Telecom deze heeft vastgesteld. Het Full-examen werd als pittig ervaren. Er waren enkele vragen bij die lange tijd niet zijn gesteld, waardoor het uit het hoofd leren werd bemoeilijkt.

Wachten op de uitslag
Veel kandidaten vragen zich af waarom het lang duurt voor de uitslag verwerkt is bij Agentschap Telecom. Secretaris Henk Vrolijk van SRE geeft hier een toelichting op.

Agentschap Telecom ontvangt van de Stichting Radio Examens binnen twee dagen de scores van de deelnemers en het vereiste ‘Rapport van Bevindingen’.
AT gaat van elke geslaagde, via de gemeentelijke basisadministratie, na of de persoonsgegevens kloppen. Daarna worden deze gegevens ‘klaargezet’ in het gebruikersregister, zodat de software van het register een geslaagde, die voor het eerst inlogt, ook als zodanig herkent. Inloggen in het gebruikersregister voordat de herkenningsgegevens zijn ingevoerd heeft geen zin.
Dit invoerproces duurt meestal enkele weken, afhankelijk van het aantal deelnemers en van andere (maritieme) examens waar men bij AT ook veel werk aan heeft. Als de gegevens zijn ingevoerd en er geen fouten zijn geconstateerd en als de SRE ook de juiste procedure blijkt te hebben bewandeld, worden de examens officieel ‘vastgesteld’. De SRE ontvangt dan de ‘vaststellingsbrief’ van AT. Wij sturen dan aan iedereen een mailtje dat de vaststelling is ontvangen en dat de brieven met de uitslag er aan komen. Degenen die zeker weten dat ze geslaagd zijn, kunnen dan al inloggen.
De brieven met de uitslag worden zo snel mogelijk na ontvangst van de vaststelling verzonden. Voor de geslaagden zit er ook het certificaat van de SRE bij.”

Het examen in Nieuwegein was het tweede examen dat SRE dit jaar afgenomen heeft. Het eerstvolgende examen wordt op 17 mei afgenomen in Assen (reeds vol) en op 24 mei in Vlaardingen. Aanmelden kan tot een maand voor het examen. Meer informatie is te vinden op de website radio-examen.nl.

Hoe de VRZA werkt aan de ‘Novice herijking’

Tijdens de VRZA medewerkersdag die gisteren in Almere gehouden werd heeft Ron (PB0ANL) een presentatie gegeven over de status van het herijken van het Novice pakket. Vanuit Agentschap Telecom is aan de verenigingen gevraagd om het pakket voor N-amateurs in zijn geheel te herijken en een compleet pakket voor te stellen waarvan de leden vinden dat het recht doet aan de mogelijkheden die N-amateurs zouden moeten hebben. Het pakket moet breed gedragen worden binnen de amateur gemeenschap, zowel door Full als Novice amateurs, en leiden tot een pakket dat de komende 5 tot 10 jaar gebruikt zou moeten worden.

De VRZA wil eind deze week een werkgroep samengesteld hebben die bovenstaande moet gaan voorbereiden. Het doel is om tijdens de Algemene Leden Vergadering die op 8 april a.s. gehouden word in Hilversum de samenstelling te presenteren aan de leden en hen om een mandaat te vragen. Dit moet leiden dat er voor 1 juni 2017 twee uitgewerkte voorstellen liggen die voor 1 juli met de VERON afgestemd gaat worden. Een maand later moet er een definitieve versie liggen, die op 25 oktober 2017 ingebracht kan worden tijdens het Amateur Overleg tussen de verenigingen en Agentschap Telecom.

Alle leden van de VRZA mogen tijdens de ALV meepraten over de koers van de vereniging, waaronder de herijking voor Novice amateurs. De vereniging is op zoek naar leden om zitting te nemen in de werkgroep die de pakketten moet gaan samenstellen en heeft inmiddels op haar website een oproep geplaatst.

pi4aa

PI4AA in maart

Vrijdag 3 maart om 21:00 lokale tijd komt PI4AA weer in de lucht op de inmiddels bekende frequenties 7073 kHz (±QRM), 145.325 MHz en 430.125 MHz via PI2NOS.

Ook deze maand zit het programma weer boordevol. Natuurlijk is er het korte nieuws en het DX-nieuws, maar er zijn dit keer maar liefst twee interviews. Heather, PD3GVQ is op bezoek geweest bij Henk, PA0HPV, de secretaris van de stichting radio-examens. Remco, PE1PIP heeft met Ben, PE5B gesproken over NVIS. Wat dat precies is wordt helemaal duidelijk in het interview.

Tussen dat alles door hebben we weer twee technische bijdragen. De eerste is van Hans, PD0AC en gaat over de nieuwe portofoons van Yaesu. De tweede is van Remco, PE1PIP en is een vervolg op zijn FreeDV verhaal van vorige maand.

Al met al is er voldoende reden om vrijdag weer af te stemmen op PI4AA!

Inhoudsopgave RAZzies maart 2017

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen.

Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Simpele 40m SDR ontvanger (B)
 • Opa Vonk: Amateurtaal
 • HF Probe – Meterschalen aanpassen
 • Rekenen aan warmteweerstand
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

CQ-PA februari 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het februari nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 36-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Van de voorzitter, Aankondiging ALV
 • Hulptroepen gezocht
 • Foute Examen Vragen door PA9JOO/P
 • 54e VRZA Radio Kampweek

Beste VRZA’ers,

Het jaar is weer op volle snelheid. Als bestuur betekent dat onder meer dat we ons voorbereiden op de komende Algemene Leden Vergadering op 8 april aanstaande. Net zoals voorgaande jaren zal deze plaatsvinden in Hotel De Witte Bergen te Eemnes, vlak naast de A1.

Naast de bekende onderwerpen zoals de begroting voor het komende jaar, zullen we ook aandacht geven aan onder andere de VRZA Radiokampweek en Stichting Scoop Hobbyfonds. De middagpresentatie tijdens de ALV van afgelopen jaar is ons als bestuur goed bevallen en we hopen dit jaar ook weer op een aangename vergadering.

De afgelopen 2 jaar zijn mij als voorzitter van onze mooie vereniging zeer goed bevallen en ik heb mij dan ook herkiesbaar gesteld. Ik hecht veel waarde aan uw mening als lid, dus ik hoop dat u massaal naar de ALV zult komen om uw stem te laten gelden over de koers van onze vereniging.

In het weekend van 11 en 12 februari jl. heeft de PACC contest plaatsgevonden. Op facebook heb ik de nodige foto’s voorbij zien komen. Ik ben benieuwd naar uw belevenissen, dus deel deze in de CQ-PA door uw verhaal te mailen aan de redactie: redactie@cq-pa.nl.

Natuurlijk is er de komende weken nog meer te beleven. Op 25 februari kunt u naar de 21e radiomarkt PI4NOV in ’t Harde, meer info op http://www.pi4nov.nl/ Op 1 maart worden er examens gehouden in Nieuwegein. Alle kandidaten alvast veel succes! In Rosmalen kunt u op 11 maart terecht voor de 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt. Kijk voor meer info op http:// radiovlooienmarkt.nl/

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

Inhoudsopgave Electron maart 2017

Rond de 28e van de maand verschijnt de Electron weer op de deurmat van de VERON leden. Deze maand heeft de redactie weer diverse onderwerpen samengesteld.

Het meetstopcontact
Hoe meet je op een eenvoudige en veilige manier de stroom die een apparaat uit het lichtnet opneemt? Een artikel van Hans van den Berg PA0JBB.

Fotonen
Olof Bosma PA0ZOZ zendt fotonen uit tijdens uitzendingen. Doe jij dat ook?

De borstelbot
Een iets minder elektronisch, maar wel erg grappig projectje van Gerrit Polder PA3BYA zet de mensen aan het solderen.

En verder in Electron maart 2017 …

 • Gouden Speld voor Fred van Welij PD0NQD
 • Landelijke Open Dagen bij Radioamateurs 2017
 • Lezing EMC/EMF-commissie voor radiozendamateurs
 • Aankondiging VERON PinksterKamp 2017
 • 78ste vergadering van de VR
 • Antennemetingen VERON-afdeling Meppel
 • World Wide Flora & Fauna
 • Zelfbouwtentoonstelling DvdRA 2016 (1)

Lid worden van VERON kost € 49,- per jaar. Voor dat geld ontvang je onder andere maandelijks de Electron, kun je gebruik maken van de gratis QSL-service voor leden, afdelingsavonden bezoeken en geniet je als zendamateur van vertegenwoordiging bij de IARU en Agentschap Telecom.

Daarnaast kunnen leden met korting spullen bestellen bij het Service Bureau en met korting naar de Dag voor de Radio Amateur. Ook organiseert de VERON diverse evenementen zoals de jaarlijkse HF-dag en de VHF-dag die gratis toegankelijk is voor leden. Meer informatie is te vinden op de website veron.nl.

Inhoudsopgave QST maart 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het maart nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Build a five-element 222-MHz beam.
 • Try 2 meters, 1.25 meters and 70 centimeters with a single antenna.
 • Build the Lazy M low-band vertical antenna.
 • Enter the QST Antenna Design Competition.

De digitale versie bevat daarnaast:

 • See our video review of the BridgeCom Systems D-500 70-centimenter DMR and FM handheld transceiver.

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).

DKARS magazine januari 2017

DKARS heeft gisteren de januari  uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 52 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Valbeveiliging en juist gebruik van middelen
 • Het DKARS Financieel jaaroverzicht van 2016
 • Hoe meet je het lineaire gedrag van je transceiver of eindtrap?
 • XX9TGM, Macau
 • Een FUN-stukje door PA9JOO/P
 • Write your own logbook

Van de hoofdredacteur

Welkom in het nieuwe jaar, ook namens het hele DKARS bestuur en alle medewerkers in de organisatie en het Magazine!

Hoewel we aan het eind van de maand zitten qua verschijning, zijn we zeker niet minder actueel dit keer. Zo heeft onze kersverse penningmeester voor u alle financiën van de stichting eens op een rijtje gezet. Als stichting zijn we dat niet verplicht maar wij hebben niets te verbergen is ons credo dus lees u het maar eens rusting door.

Onze oproep voor nieuwe bestuurders is niet bepaald onbeantwoord gebleven. Waar we vaak horen dat het in deze tijd moeilijk is om mensen te vinden die een maatschappelijke organisatie willen ondersteunen, blijkt dat het bij de DKARS toch beduidend minder problemen oplevert. Om die reden herhalen we de oproep dan ook niet in deze editie. In het Magazine van februari hopen we de nieuwe mensen dan aan u voor te stellen.

Op 15 januari was de sluitingsdatum voor het beantwoorden van de vier vragen van het Radio Amateurpanel en daar is goed gebruik van gemaakt zo hebben we vastgesteld. Door tijdproblemen komen we in de volgende editie met de complete verslaglegging rondom alle vragen en antwoorden. Wel kan ik hier melden dat er zo’n 500 personen de moeite hebben genomen om zich te registreren en de vragen te beantwoorden. Ook weten wij uit kengetallen over deelname aan steekproven of peilingen dat de uitkomst zeer representatief genoemd mag worden. En ook is de datum van de trekking van de hoofdprijs inmiddels vastgelegd, dat wordt gedaan op dinsdag 11 juli bij de VERON/VRZA afdeling het Gooi en ik hoop daar zelf dan ook bij te zijn.

Tot slot nog een redactionele mededeling. Helaas moet ik melden dat Steve, PJ4DX deze maand zijn laatste vaste bijdrage levert aan ons Magazine en via deze plaats wil ik hem heel hartelijk bedanken voor al zijn interessante bijdragen die tot dusver verschenen zijn. Gelukkig kunnen we ook melden dat we een heel goede opvolger hebben gevonden in de persoon van Gerben Menting, PG5M (ex PAØGAM). Gerben heeft in deze editie al een verslag geleverd van zijn expeditie naar Macau en zal vanaf het februarinummer de HF-rubriek verder gaan verzorgen.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

Inhoudsopgave RAZzies februari 2017

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen.

Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Met de K1 op 60m (B)
 • Opa Vonk: USB of LSB
 • Modulatie processor
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

CQ-PA januari 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het januari nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 28-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Van de voorzitter, Aankondiging ALV
 • Schrappen oude 15dB regeling?
 • De QSL kaart beter bekeken
 • Foute Examen Vragen door PA9JOO/P

Beste VRZA’ers,

Allereerst wens ik u en uw familie een gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop dat 2016 een goed jaar is geweest en dat we een nog beter jaar in het verschiet hebben, met goede condities en mooie verbindingen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat 2017 voor onze hobby en onze mooie vereniging een uitstekend jaar zal zijn.

Het is momenteel erg rustig in de shack, vooral omdat mijn antennes momenteel niet op het dak staan in afwachting van wat schilderwerk aan het huis. Daarbij het ‘geluk’ dat mijn huis gelegen is op zo’n 6 meter beneden NAP, en meer dan wat repeaters luisteren op de portofoon is er even niet bij. Hopelijk wordt het een zacht voorjaar, zodat de klus snel geklaard zal zijn en ik weer vol van de hobby kan genieten.

Een nieuw jaar betekent vooruit kijken, maar ook terugblikken op het afgelopen jaar. Als VRZA-lid is de jaarlijkse ALV hét moment waarop u met het bestuur hierover kunt discussiëren en besluiten. Vooral als u nog nooit op een ALV bent geweest, wil ik u aanraden om hierbij aanwezig te zijn. Uw stem is van groot belang voor ons als bestuur. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging in CQ-PA.

Natuurlijk is er dit jaar weer genoeg te doen buiten de shack. Op 21 januari a.s. kunt u naar de 21e Radio Beurs in Apeldoorn. Op 11 en 12 februari vindt de overbekende PACC contest plaats. Heeft u afgelopen jaar iets leuks meegemaakt in onze hobby? Wij lezen er graag over in de CQ-PA. Stuur uw verhaal naar onze redactie: redactie@cq-pa.nl.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

Inhoudsopgave Electron februari 2017

Rond de 28e van de maand verschijnt de Electron weer op de deurmat van de VERON leden. Deze maand heeft de redactie weer diverse onderwerpen samengesteld.

Wave Lights
Wave Lights: Een elektronicabouwpakket voor de jeugd op basis van een AVR-microcontroller. Een artikel van Ivo Klinkert PA1IVO en Leo van Empel PA0LEZ.

Het verwijderen van onderdelen van kartonnen strips
Hoe kun je onderdelen van kartonnen strips verwijderen zonder deze los te knippen of er heel hard aan te trekken? Hans van den Berg PA0JBB heeft daar een eenvoudige methode voor.

De constructie van een aluminium koker-uitschuifmast
Is het lonend en realistisch om zelf een antennemast te ontwerpen en bouwen? Bert Harms PA3AOD laat zien hoe je met standaard aluminium kokers en wat andere aluminium onderdelen zelf een aluminium uitschuifmast kunt maken.

Het ledmannetje ‘LEDje’
Het door Gerrit Polder PA3BYA beschreven project is een goede soldeeroefening. Solderen is een onmisbare vaardigheid voor de elektronicaknutselaar. Met het creëren van ‘LEDje’ kan deze soldeerervaring worden opgedaan.

En verder in Electron februari 2017 …

 • Hé, jij daar, Youngster!
 • Antennemeten VERON-afdeling Meppel
 • Youngsters On The Air (YOTA)
 • Wat bij de Jeugd- en jongerencommissie binnenkwam…
 • PI4COM tijdens de CQ WW CW contest
 • RF-seminar in Leiden, Dwingeloo en Eindhoven
 • CW-examen in België
 • GROninger Radio Amateur Treffen
 • In gesprek met kinderen op Experience Day

Lid worden van VERON kost € 49,- per jaar. Voor dat geld ontvang je onder andere maandelijks de Electron, kun je gebruik maken van de gratis QSL-service voor leden, afdelingsavonden bezoeken en geniet je als zendamateur van vertegenwoordiging bij de IARU en Agentschap Telecom.

Daarnaast kunnen leden met korting spullen bestellen bij het Service Bureau en met korting naar de Dag voor de Radio Amateur. Ook organiseert de VERON diverse evenementen zoals de jaarlijkse HF-dag en de VHF-dag die gratis toegankelijk is voor leden. Meer informatie is te vinden op de website veron.nl.

37 geslaagden bij examens Amersfoort

Stichting Radio Examens (SRE) hield op 11 januari jl. een examensessie in Amersfoort. Er werden 18 Full-examens afgenomen. Hiervan zijn 14 kandidaten (77,7%) is geslaagd. Daarna startte een Novice examen. Deze telde 25 deelnemers. Van hen zijn er 23 geslaagd (92%).

Het examen in Amersfoort was het eerste examen dat SRE dit jaar afgenomen heeft. Het betrof een extra sessie. Oorspronkelijk zouden de examens in Nieuwegein afgenomen worden maar door ruimtegebrek en een beperkt aantal deelnemers is uitgeweken naar Amersfoort.

Het eerstvolgende examen wordt op 1 maart afgenomen in Nieuwegein. Aanmelden kan tot een maand voor het examen. Meer informatie is te vinden op de website radio-examen.nl.

Inhoudsopgave QST februari 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het februari nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Build a halo antenna for 6 meters.
 • Add a panadapter to your receiver or transceiver.
 • Try a resonant speaker for CW.
 • Go to the edge of space with students in Texas.

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).

Inhoudsopgave RAZzies januari 2017

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen.

Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Woord van de voorzitter
 • Onweerdetector (B)
 • Opa Vonk: Oscillatoren
 • De Bug Butcher
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

DKARS magazine december 2016

DKARS heeft vandaag de december uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 43 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Over de ‘Hamspirit’ van de VERON secretaris
 • Nieuwe DKARS bestuurders gezocht
 • Doe mee met de DKARS radio amateur panel vraag
 • Mijn ervaringen met de RTL-SDR Stick
 • Een nieuwe ATV repeater in het Westland

Van de hoofdredacteur

Dit is het laatste magazine van dit jaar en daarmee is de stapel nu 29 edities ‘hoog’ geworden. Even terugblikkend op het afgelopen jaar zien we dat er toch weer veel bereikt is voor wat het onze speerpunten betreft.

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland heeft inmiddels enige tientallen radioamateurs aan een vergunning of toestemming voor plaatsing van een antenne kunnen helpen, Jan, PA3FXB heeft inmiddels versterking gekregen van John, PE1ATY die inmiddels ook al de eerste zaken heeft opgepakt. Ook heel belangrijk daarbij is dat we in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie voor woningbouwcorporaties gezamenlijk documentatie hebben ontwikkeld die ze inmiddels intern kunnen gebruiken bij aanvragen.

Als een stichting zonder afdelingsleden is het natuurlijk lastig om allerlei activiteiten in het land te organiseren, maar we zijn er zeer trots op dat we met veel succes toch een DKARS Weak Signal Day hebben kunnen organiseren in Dwingeloo.

Op allerlei vlakken neemt de drukte toe binnen DKARS En daarom vroegen we in de vorige editie al om versterking van ons bestuur, we hebben al de nodige reacties binnen, maar herhalen de oproep in dit nummer Voor de laatste maal zodat we ons team in januari kunnen gaan uitbreiden.

In deze editie zijn er een aantal vaste bijdrageleveranciers even met ‘winterstop’, maar ze hebben ons verzekerd weer spoedig hun bijdragen te gaan leveren. En al bij al is het Magazine deze maand weer goed gevuld deze maand, dus u hoeft zich onder de kerstboom niet te vervelen gelukkig. En dan wens ik u namens het gehele DKARS team nog fijne feestdagen en een heel gelukkig 2017 toe!

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

Inhoudsopgave QST januari 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het januari nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Build a high-voltage, lightweight power supply.
 • Put a Yaesu FT-817 transceiver on 222 MHz.
 • Add squelch delay lights to your station.
 • Try an Arduino CW IDer.
 • Build a motorized telescoping mast.
 • Add Software Defined Radio technology to your existing transceiver.

 

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).