Inhoudsopgave RAZzies oktober 2017

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • CW en SSB vergelijking
 • Opa Vonk: I en Q
 • MFJ9320 modificatie (B)
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

Eerste DKARS HF Weak Signal Dag op komst

Hans PAØEHG is in samenwerking met de Surplus Radio Society bezig met de organisatie van de 1e DKARS HF Weak Signal day. Deze zal moeten plaatsvinden op 10 maart 2018 in Kootwijkerbroek. Deze dag zal gehouden worden met ondermeer lezingen over het deelnemen aan HF contesten op 160 mtr, een verhaal over WSJT verbindingen op 60 meter en nog diverse andere lezingen. Een datum om alvast in de agenda te zetten dus.

‘VERON en VRZA sluiten DKARS weer uit’

Sinds 2004 ontsluit het Antennebureau (onderdeel van Agentschap Telecom) in het kader van haar voorlichtingsfunctie het Antenneregister. Het Antenneregister wordt beheerd door Agentschap Telecom en geeft een actueel overzicht van antenne-installaties in Nederland. De aanleiding om een antenneregister op te zetten was het bieden van transparantie over mogelijke gezondheidsrisico’s en het stimuleren van site-sharing door telecomaanbieders.

Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft de KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties. De KWINK groep brengt technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en onderzoekt wat die betekenen voor de wijze waarop de Nederlandse overheid antenne-installaties openbaar zou kunnen registreren. In het onderzoek kijkt de KWINK groep ook hoe in omringende landen met de registratie van antenne-installaties wordt omgegaan en wat mogelijke alternatieven zijn voor de registratie van antenne-installaties.

Uitnodiging voor gesprek
In dat kader is de DKARS (naast VERON en VRZA) uitgenodigd voor een gesprek, om informatie te verzamelen voor het onderzoek. Onze voorzitter heeft dit gesprek gevoerd en heeft op verschillende vragen antwoord gegeven. DKARS heeft aangegeven geen voorstander te zijn van registratie. Want site sharing is voor ons niet van belang en voor wat de gezondheidseffecten betreft is geantwoord dat een amateurstation uiterst zelden de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden zal overschrijden. Registratie van de antenne kan ook snel leiden tot verdachtmaking bij storing en ons imago schaden. Ook vinden we het onnodige inbreuk op de privacy.

Klankbordbijeenkomsten
Na het gesprek ontvingen de drie organisaties die de belangen van de amateurs behartigen een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal eind september en in november bij elkaar komen om de voortgang van het onderzoek te bespreken (eerste resultaten en vervolgrichtingen van het onderzoek). Daarbij werd gevraagd om bij voorkeur een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens de drie organisaties zou deelnemen. Er is toen meteen contact gezocht met VERON en VRZA om te overleggen op welke wijze vertegenwoordiging kon worden vormgegeven.

Na een aanvankelijk bemoedigend telefonisch overleg met de voorzitter van de VERON, die aangaf tevens namens de VRZA te spreken, werd door DKARS een concreet voorstel geformuleerd om samen te werken met betrekking tot het onderwerp antenneregister.

Helaas heeft het niet tot een uitkomst geleid, die recht doet aan onze belangen. Het voorstel van de VERON en VRZA bestond uit een concept bericht voor publicatie. Echter bleek uit het voorgestelde bericht op geen enkele wijze dat de afgevaardigde tevens DKARS zou vertegenwoordigen en verder sloot de bewoording van het bericht DKARS feitelijk uit, waardoor wij thans niet anders kunnen constateren dan dat de VERON en VRZA samenwerking met DKARS categorisch afwijzen.

“DKARS benadrukt dit resultaat uitermate te betreuren, maar wij zullen ons erbij neerleggen en onze aandacht richten op wegen om zelfstandig de door ons beoogde belangenbehartiging invulling te geven. Ook zal verdere uitbouw van contacten met stakeholders prioriteit krijgen.”, zo valt te lezen in DKARS Magazine – september 2017)

DKARS magazine september 2017

DKARS heeft vandaag de september-uitgave van haar magazine uitgebracht. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen. Niet donateurs moeten wachten tot het weekend.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 58 pagina’s. Dat is meer dan de Electron! Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Nieuws vanuit het DKARS bestuur
 • Hulpverlening door zendamateurs en zend -professionals- aan Sint Maarten na hurricane Irma
 • Tweede DKARS VHF-UHF-SHF Weak Signal Dag
 • De balllonvossenjacht van 10 September 2017
 • Een 10 MHz referentie-verdeelversterker
 • En uiteraard nog heel veel meer…

Van de hoofdredacteur

In Nederland is het weer momenteel niet al te best, daarom maar weer eens een goed gevuld Magazine van 58 pagina’s dit keer. Vanuit ons bestuur is er weer een en ander te melden, je leest er alles over op pagina vijf. Ook vanuit ‘het bestuur’ een verhaal van uw hoofdredacteur zelf aangaande hurricane Irma en hoe de hulp door zendamateurs en zend professionals op gang kwam, er ontstond een bijzonder Radio initiatief hier op Bonaire waar ikzelf aan de zijlijn ook een bescheiden rol in kon spelen. Op het moment dat ik dit schrijf is Hurricane Maria alweer op weg naar de omgeving van Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en het belooft daar weer heel spannend te worden!

Het is goed te merken dat de vakantieperiode alweer achter ons ligt, dit door de grote hoeveelheid kopij die we mochten ontvangen. Een aantal interessante artikelen hebben we daarom de volgende editie moeten doorschuiven helaas. Op de valreep kregen we nog wel een leuk artikel over de Ballonvossenjacht van afgelopen zondag, dit interessante verhaal willen we je niet onthouden, het staat achterin dit Magazine. Ook hier op Bonaire heb ik het spektakel ook prima live kunnen volgen via Echolink en Youtube en ik wil persoonlijk de hele organisatie graag complimenteren met dit leuke evenement waar veel amateurs aan meedoen!

Hans van Alphen, PAØEHG, heeft de organisatie van de tweede DKARS Weak Signal dag al aardig rond. Er is inmiddels een heel interessant programma samengesteld en ook zal er een live EME demo worden gegeven op locatie in Dwingeloo. Echt een aanrader, ik ben er daar afgelopen augustus ook getuige van geweest! Kortom weer een leuk gevarieerd Magazine waar ook nu weer veel vaste bijdrageleveranciers iets moois hebben aangeleverd.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

Zendamateurs onderweg naar Sint Maarten

Er zijn zendamateurs onderweg naar Sint Maarten. Vanuit Curacao vliegt de Nederlandse zendamateur Ton (PJ2DD) die daar voor zijn QRL gehuisvest is richting het door een orkaan getroffen eiland met een tas vol handheld radio’s en een HF-station. De coördinatie hiervoor ligt in handen van het Rode Kruis, dat een verzoek tot hulp heeft neergelegd bij Verona, de vereniging van zendamateurs op Curacao. Op HF zal een Pactor station ingericht worden voor communicatie met de back-office.

Sad day for the Northern Caribbean islands. Hurricane Irma with winds near 200 MPH, ripped through the islands of…

Geplaatst door Verona Vereniging Radio Onderzoek Nederlandse Antillen op zaterdag 9 september 2017

We kregen ook mail van Peter (PJ4NX) vanaf Bonaire:

Hier even een korte update o.a. over hoe Bonaire ook een bescheiden rol speelt bij de ramp. Wellicht interessant voor Hamnieuws.

In de media vernemen we dat alle reguliere communicatiekanalen van op Sint Maarten plat liggen.
Sinds donderdagavond(lokale tijd) is er op Sint Maarten toch een radiostation in de lucht gekomen, Laser101FM.
Ze hebben zelf geen internet, maar worden door een derde partij elders uit de ether ontvangen en op een webstream doorgezet.
Hier het webstream adres:
https://tunein.com/radio/Laser-101-1011-s13594
Het is zeer indrukwekkend om mee te luisteren en daar alle verslagen uit de eerste hand te horen!

Zelf werd ik donderdag benaderd door Trans World Radio Bonaire die hier een 100KW AM zender hebben op 800 KHz en ze wilden dagelijks tussen 8:30 en 17:30(dan zenden ze normaal niet uit) een programma voor Sint Maarten gaan maken. De vraag aan mij was of ik ze met wat communicatiekanalen kon assisteren voor de nieuwsgaring.

Daar ben ik donderdag gedurende de dag mee bezig geweest totdat Laser101FM plotseling in de lucht kwam!
Als een optelsom van deze gebeurtenissen heb ik ze geadviseerd om hun signaal te gaan relayeren op 800AM, hier was het station EasyFM op Curaçao ook al mee bezig inmiddels. Door de internet webstream te relayeren neemt het een beetje de druk op de capaciteit weg van de webstream, deze valt nogal eens uit namelijk. En ook heeft niet iedereen internet dus dit maakt het ook gemakkelijker om op de hoogte te blijven.

Laser heeft ook de beschikking over een paar vaste telefoonlijnen en mensen uit de hele wereld bellen daar in. Gisteravond lukte het mij ook om erdoor te komen bij ze en nadat ik het verhaal van TWR vertelde waren ze erg blij dit te horen.
TWR is op dit moment ook bezig om een professioneel satelliet communicatiestation vanuit de States bij ze te krijgen zodat communicatie nog wat makkelijker kan worden.

Dus naast de amateurs uit Curaçao die een pactor station gaan opzetten is er op dit vlak meer en beter spul onderweg!

Amateurs uit Sint Maarten zelf heeft niemand nog gehoord op de band overigens.

Voor de rest wordt het vliegveld van Bonaire ook gebruikt voor logistieke ondersteuning en zijn er nierdialyse patiënten vanaf Sint Maarten naar Bonaire overgebracht.

Tot zover een update vanaf Bonaire, op dit moment gaat Hurricane Jose Sint Maarten op 100km afstand passeren, we houden ons hart vast….

Inhoudsopgave RAZzies september 2017

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Eenvoudige ontvanger voor 40m
 • FETer
 • Opa Vonk: Digitale Data Modes
 • Touch Keyer (B)
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

DKARS over de 3,5 GHz band

Recent verschenen berichten in de media over toekomstige frequenties voor mobiele communicatie. Mobiele operators hebben ontevreden gereageerd op de Nederlandse plannen voor de 3,5 GHz band, want men vindt de ontwikkelingen te langzaam gaan.

Op dit moment wordt deze band gebruikt door onder meer defensie en officieel bij de overheid geregistreerde zendamateurs. Er zijn internationale afspraken gemaakt om onderlinge storing te vermijden, want radiosignalen stoppen nu eenmaal niet bij de grens. Ook binnen Nederland kunnen defensie en de zendamateurs zonder onderlinge hinder gebruik maken van frequenties. In Europees verband zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van de 3,5 GHz band.

De stichting DKARS, die belangen behartigt van radioamateurs, heeft met verwondering gereageerd op de kritiek van de mobiele operators. Ook werd een aantal feitelijke onjuistheden gesignaleerd. De indruk bestaat dat de operators vooral druk willen uitoefenen om ze snel mogelijk nieuwe frequenties te bemachtigen. Daarbij dreigen de huidige gebruikers in de verdrukking te komen.

DKARS ervaart de houding van de operators als ‘vooral hard hollen’ waarbij vermoedelijk financiële motieven de boventoon voeren. Elke medaille heeft echter een keerzijde. Want zendamateurs zijn juist degenen, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de techniek. Zonder zendamateurs waren we beslist minder ver dan nu. Het is bij velen minder bekend, dat radioamateurs apparatuur zelf bouwen en allerlei experimenten doen, waardoor veel kennis en ervaring wordt opgedaan.Ook defensie is van oudsher technologisch koploper en bijgedragen aan technische ontwikkelingen.

DKARS voorzitter Henk Schanssema: “Al lang geleden waren radioamateurs actief op de 3,5 GHz band. Zo waren enkele bestuursleden van DKARS al in 1980 actief op die frequenties. Het eerste autotelefoonnet werd in dat jaar in gebruik genomen op veel lagere frequenties, die technologisch veel eenvoudiger zijn. Volgens DKARS zullen zendamateurs het voelen als te worden afgeserveerd na bewezen diensten.”

Volgens Henk Schanssema wordt de suggestie gewekt dat de 3,5 GHz band in ons omringende landen al is toegewezen. “Dat is feitelijk onjuist. Er wordt wel over nagedacht. Zo heeft bijvoorbeeld de Britse toezichthouder Ofcom enkele weken geleden een consultatie uitgeschreven waarin om reactie wordt gevraagd omtrent de 3,5 GHz band.

Er is dus ook daar nog niets beslist en het is in de frequentie wereld gebruikelijk om zorgvuldig om te gaan met elkaars belangen. Gelukkig wordt in Engeland een klein deel van de band gereserveerd voor andere diensten, zoals zendamateurs en we hopen dat in Nederland dit voorbeeld wordt gevolgd. Want dat zou recht doen aan de bijdrage die zendamateurs leveren aan de techniek, waarmee mobiele operators feitelijk hun geld verdienen. Bovendien is de amateurdienst een prima kweekvijver voor technici en het zou wel enigszins kortzichtig zijn om die vijver met hard hollen te dempen.”.

Inhoudsopgave QST september 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het septemver nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Read how Amateur Radio helped support the 2016 New York City Marathon.
 • Discover how hams and the US military are training for blackouts and cyberattacks.
 • Build a portable keyboard interface that you can take to the field for public service and other applications.
 • Put your 43-foot vertical antenna on 80 and 160 meters.

De digitale versie bevat daarnaast:

 • See the video overview of the K7DYY Super Senior AM transmitter.

 

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).

DKARS magazine augustus 2017

DKARS heeft vandaag de augustus-uitgave van haar magazine uitgebracht. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen. Niet donateurs moeten wachten tot het weekend.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 56 pagina’s. Dat is 16 pagina’s meer dan de Electron! Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Interview met DKARS voorzitter Henk Schanssema, PA2S
 • Herijking N-registratie
 • We hebben een winnaar
 • PEØGJG en z’n grid dippers
 • Write your own logbook(8)
 • VHF/UHF/SHF nieuws en traffic
 • De tweede DKARS/Astron weak signal dag

Van de hoofdredacteur

Midden in de zomervakantie hebben we weer een goed gevuld Magazine. Door de vakantieperikelen hebben we in Juli niets uit kunnen brengen, maar Augustus verschijnt nu lekker aan het begin van de maand en kan iedereen het nog in zijn vakantie doornemen.

Vakantietijd is bij de DKARS geen komkommertijd, in deze uitgave stelt onze nieuwe voorzitter Henk Schanssema, PA2S zich aan u voor via een interview dat eerder ook al op Hamnieuws.nl verscheen. Henk was al even op de achtergrond voor de DKARS actief en heeft daardoor nu snel zijn plek gevonden binnen ons bestuur. Op 23 juli jongstleden hield de DKARS een uiterst zeldzame ‘face to face’ bestuursvergadering in Dwingeloo waar hij de voorzittershamer voor het eerst officieel kon hanteren.

Op onze voorpagina deze maand schittert Peter, PD7PG, de trotse bezitter van een nieuwe Icom IC-7300 die hij als deelnemer van het laatste DKARS Radioamateurpanel heeft gewonnen. De trekking van de prijs vond plaats op 11 juli bij de Radio Club het Gooi, waar de vele aanwezige amateurs hebben kunnen vaststellen dat alles op een eerlijke manier is verlopen. Op pagina 11 van deze uitgave leest u verslag van Peter zelf overigens.

Uiteraard hebben we het Magazine weer op een gevarieerde Manier kunnen vullen en hopen dat we daarmee weer voor Iedereen wat interessants kunnen bieden.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

DARC maakt zich zorgen om DOCSIS 3.1

De Duitse vereniging voor zendamateurs, DARC, maakt zich zorgen om de implementatie van het DOCSIS 3.1 protocol voor kabelinternet. Daarbij worden frequenties tot 200 MHz ingezet om snel internet te leveren via kabelnetten. Eén van deze carrierfrequenties ligt precies in de 2-meter band. Namelijk 145.7500 MHz. “Een rit door de stad laat horen dat er voldoende lekkende coaxkabels in gebruik zijn”, zo valt te lezen op de website.

DOCSIS3.1: Neue EMV-Störungen vorprogrammiert?Der Bedarf nach breitbandigen Internetzugängen ist weiter im Wachstum…

Geplaatst door Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Bundesverband für Amateurfunk op maandag 31 juli 2017